Die Evangelie

BrianVisagie.Co.Za - Die Evangelie - Gewilde Prent - Joh. 12 v 36c
Leestyd: 5 minutes

Die Naam van die Evangelie van Jesus Christus 

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die apostel Paulus verkondig in 2Kor./2Cor. 4:3, 4: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Uit  2Kor./2Cor. 4:4 leer ons dat die evangelie van ons Heer Jesus bekend staan as die Evangelie van die Heerlikheid van Christus. Die Heerlikheid van God in Christus bevat die Lig van die Ewige Lewe.

Dit is alleenlik deur die verbonde van die beloftes van seën en verlossing in die Woord van God dat jy toegang tot die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan kry.

Die sogenaamde “Evangelie van die Goeie Nuus” is eintlik die Goeie Nuus dat God sy Seun Jesus Christus gestuur en, geoffer het, sodat jy verlos kan wees uit die mag van die Satan se lig en duisternis.

Die apostel Paulus stel dit ook só in Heb. 2:14, 15: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.”

Die Satan se lig en duisternis werk verderf en dood in jou siel en liggaam. Daarom waarsku ons Heer Jesus Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.” Daar is ʼn lig van die duisternis van die Satan, en daar is ʼn Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus.

Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God in Christus  

Rom. 6:4; 8:11 leer ons dat die Heerlikheid van God en die Heilige Gees dieselfde Persoon is wat ons Heer Jesus Christus uit die dode opgewek het.  As jy die Heilige Gees in waarheid wil ken dan moet jy Sy Heerlikheid ken. Want, die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus, en die Koninkryk van God bestaan in die Heerlikheid van God. Daarom leer die Apostel Paulus ook in 2Kor./2Cor. 3:8: “hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

Engelse Bybels gee die Heerlikheid van God aan as “The Glory of God”. In ons Afrikaanse Bybels staan die “Glory of God” bekend as die Heerlikheid van God.

In die Ou Testament van die Afrikaanse Bybel is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Hebreeuse woord  “kâbôd kâbôd”. Dié woord beteken, onder andere, gewig en figuurlik, prag en praal en oorvloedige rykdom.

In die Nuwe Testament is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Griekse woord “doxa”. Die woord “doxa” beteken onder meer, glorie, roem, eer, ens.

Nie een van die twee woorde “kâbôd kâbôd” of “doxa” is eintlik ʼn beskrywing van die Heerlikheid van God nie.

ʼn Kort Beskrywing van die Heerlikheid van God 

Die Heerlikheid van God is met die Wolk van die Hemel, en nie die wolk van die aarde nie. Die Wolk van die Hemel is ʼn wolk van vuur, soos die vuur van vuurkole, met die gloed van vuurkole (sonder die swart kolle van vuurkole), en ook met die glans van ʼn reënboog daaraan. Die Wolk van die Hemel (Daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo) het ook ʼn Lig wat daarin skyn.

Dit is hierdie Lig wat op jou neerstraal in die vorm van ʼn lig-kolom in ʼn droom of visioen van God. Die profeet Eségiël noem so ‘n droom of droomgesig uit die Heerlikheid van God gesigte van God (Eseg./Ezek. 1:1). Gesigte van God is nie die gewone drome of droomgesigte wat alle mense en nasies en stamme op die aarde droom en sien nie.

Dié kolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal staan ook in die Bybel bekend as:

 • Die wolkkolom van die Wolk (Ex. 33:9, 10; Deut. 31:15; Num. 12:5).
 • Die Vinger van God (Ex. 31:18; Deut. 9:10), en
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30).
 • Die Arm van die Here (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).

Nog Kenmerke van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God skyn soos die son in sy krag – dit is ook hoe die Aangesig van ons Heer Jesus Christus beskryf word in Openb./Rev. 1:16. Die Lig van die Heerlikheid van God skyn skoner as die son in sy krag (Hand./Acts 26:13). Jy kan nie in die son kyk nie, maar jy kan in die Lig van die Heerlikheid van God kyk.

Die Lig van die Heerlikheid van God het ook die glans van die reënboog daaraan. Die Lig van die Heerlikheid van God is vol krag en sterkte (Ef. 6:10), en nie met ʼn wonderlike gevoel nie. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel en wegdra (Eseg./Ezek. 3:14; 8:3; 11:1; Hand./Acts 8:39, 40).

Kennis van die Waarheid

Die kennis van die Heerlikheid van God is die kennis van die waarheid. Die waarheid is dat die verskyning van die Gees van God deur drome en visioene in die Heerlikheid van God is.

Dit is uiters belangrik dat jy tot die kennis van die waarheid moet kom.  Sodat jy die verskil tussen die Heilige Gees en die gees van die Satan kan ken. Want, die Satan verskyn ook in lig. Maar, die lig van die Satan is nie die Lig van die Heilige Gees van Jesus Christus nie. Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus jou waarsku en in Luk. 11:35; Matt. 6:23 sê: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie…as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”

In Joh. 1:14 sê die Woord van God: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.” Die heerlikheid van Jesus Christus staan ook bekend as die kennis van die waarheid. In 2Pet. 1:16 word die Heerlikheid van die Heilige Gees ook Sy “Majesteit” genoem.

Die Wil van God

Weereens, die apostel Paulus verkondig in 1Tim. 2:4 dat dit die wil van die God en Vader van ons Heer Jesus Christus is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1Tim. 2:4 leer ons ook dat ons nie sonder die kennis van die waarheid tot redding kan kom nie. So leer ons ook dat die volk van God te gronde gaan weens ʼn gebrek aan die kennis van die Heerlikheid van God in Christus Jesus (Hos. 4:6). Die Heerlikheid van God in Christus is die kern van die Boodskap aangaande Jesus Christus.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus ook: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” Uit 2Kor./2Cor. 4:4 leer ons ook dat:

 • Ons verlore gaan sonder die kennis van die Lig van Evangelie van die Heerlikheid van ons Heer Jesus Christus.
 • Die Evangelie van ons Heer Jesus heet eintlik: Die Evangelie van die Heerlikheid van Christus.

   

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

 

Die Heilige Gees

brianvisagie.co.za - Christelike Agtergrond - Fokus-illustrasie - 2Pet. 1 v 16; 2Kor. 4 v 6 - Afr
Leestyd: 11 minutes

Geestelike Onkunde

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Hierdie is die eerste van vier artikels oor die Persoon van die Heilige Gees.

In 1Kor./1Cor. 12:1, 2 maan die apostel Paulus: “En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode net soos julle ook al gelei is.” Volgens 1Kor./1Cor. 12:1, 2 lei geestelike onkunde tot geestelike misleiding.

Dit is nie die wil van God dat jy geestelik onkundig moet wees nie. God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid (Joh. 4:24).

Jy kan God nie in gees en waarheid aanbid wanneer jy geestelik onkundig is nie. Want, die Satan stel hom aan ons voor as ʼn engel van die lig (2Kor./2Cor. 11:14). Wanneer jy deur die Satan mislei word, kan jy nie in die waarheid wandel nie. 

Geestelike Versoeking

In 2Tim. 3:12 leer die apostel Paulus ook dat almal wat godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, vervolg sal word. Hierdie vervolging is ʼn geestelike vervolging in die vorm van ʼn versoeking deur die Satan wat hom aan jou voordoen as God.

Wanneer jy dan in jou onkunde die versoeking van die Satan aanvaar om te glo dat hy God is, kan hy allerhande teëspoed en dwaling in jou lewe en liggaam werk. Ons Heer Jesus Christus het dieselfde geestelike versoeking van die Satan weerstaan (Matt. 4:3-11).

In Openb./Rev. 3:10 staan hierdie geestelike versoeking deur die Satan waar hy hom aan jou as God voordoen ook bekend as die uur van beproewing. Die Meester sê in Openb./Rev. 3:10: “Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel.”

Geestelike onkunde lei na geloof in verleidende geeste en leringe van duiwels wat hulle voordoen as God, en as engele van God (1Tim. 4:1; 2Thess. 2:3-12). 

Jou Geestelike Aktiwiteit

Elke mens is geestelik, en daarom ook geestelik aktief – of jy dit nou van jouself dink of nie. Selfs die persoon wat nie in God glo nie is geestelik aktief. Volgens 1Thess. 5:23 is die mens gees, siel, en liggaam – dit wil sê, twee dele geestelik en een deel liggaamlik. Die mens is dus ʼn drie-enge wese.

Drome en visioene is die mees algemene geestelike aktiwiteit van enige mens. Selfs die ateïs en die agnostikus droom drome en ervaar visioene. Sommige mense wat in God, of in ʼn god glo is minder geestelik aktief as ander. Dus, sal die wat minder geestelik aktief is minder droom, en selfs geen visioene ervaar nie. 

Jou Geestelike Instink

Een van die mens se geestelike instinkte is geloof. Dus, is geen mens ook sonder geloof nie. Selfs ateïste sal in iets, of in iemand glo, al is dit ook net in hulself.

Elke keer wanneer jy in iets, of in ʼn god glo dan beoefen jy jou geestelike instink en betree jy die geestelike wêreld. Deur jou geloof betree jy, of die Koninkryk van God, of die koningryk van die Satan. 

Wanneer Jy in die Gees Is

Jy is in die gees wanneer ʼn gees oor jou vaardig word. Elke persoon gaan gereeld oor in die gees en sien dan in die geestelike wêrelde. Wanneer jy in die gees is dan sien jy met jou geestelike oog in ʼn droom of in ʼn visioen. Elke keer wanneer jy ʼn droom of ʼn visioen ervaar, dan is jy in die gees. Wanneer jy in die gees is dan hoor jy ook met jou geestes oor.

Wanneer jy in die gees is dan is jy in kontak met een van die twee geestelike koninkryke. Die twee geestelike koninkryke is die koninkryk van die Satan, en die Koninkryk van God.  

Die Koningryk van God behoort aan ons Heer Jesus Christus. In Dan. 7:13,14 leer ons dat God alle mag in die Hemel en op aarde aan sy Seun Jesus Christus gee. Daarom, wanneer die Heilige Gees oor jou kom dan is jy in die gees deur die Gees van die Koningryk van ons Heer Jesus Christus.

Wanneer ʼn gees van die koninkryk van die Satan oor jou vaardig word dan is jy in die gees deur ʼn gees van die koninkryk van die Satan. 

Bybelse Voorbeelde van Wanneer die Mens in die Gees Is

Die volgende drie apostels beskryf hul ervaring van in die gees wees:

Die Apostel Johannes

So beskryf die apostel Johannes sy visioen in Openb./Rev. 1:10: “Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor, soos van ʼn basuin, wat sê…”

Die Apostel Petrus

In Hand./Acts 10:10, 11 lees ons, “en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar ʼn verrukking van sinne oor hom gekom: hy sien die hemel geopend en ʼn voorwerp soos ʼn groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word.”

Hier word die apostel Petrus se ervaring van in die gees wees, terwyl hy ʼn visioen van die Heilige Gees ontvang, beskryf as ʼn verrukking van sinne. ʼn Verrukking van sinne word ook ʼn beswyming (in Engels a trance) genoem.

Die Apostel Paulus

In Hand./Acts 22:17, 18 vertel die apostel Paulus: “En toe ek in Jerusalem teruggekom het en besig was om in die tempel te bid, het ek in ʼn verrukking van sinne gekom en Hom gesien, en Hy het vir my gesê: Maak gou en gaan haastig uit Jerusalem uit, want hulle sal jou getuienis aangaande My nie aanneem nie.” 

Die apostel Paulus beskryf ook sy ervaring van in die gees wees met ʼn visioen van die Heilige Gees as ʼn verrukking van sinne.

Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:1 verkondig die profeet Esegiël: “In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde van die maand, toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”

Gesigte staan ook bekend as droomgesigte en, visioene. Die profeet Esegiël noem die drome en visioene van die Heilige Gees van God gesigte van God. Daar is dus, ʼn verskil tussen die drome van God en die drome van die gees van hierdie wêreld. Satan is die gees van hierdie wêreld en, die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid (Gen. 3:1-6; Rom. 5:12, 19).

Gesigte van God is nie die gewone drome en droomgesigte wat alle mense vanuit al die verskillende gelowe droom en kry nie. Die gewone drome en droomgesigte wat ons almal kry spruit uit die mag van die Satan se sluier van die dood. 

Joel 2:28

In Joel 2:28 sê die Woord van God: “En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.”

Joel 2:28 bring drie belangrike geestelike feite aan die lig:

 • Alle mense op aarde, insluitend dié in die Bybel genoem, droom drome en visioene lank voor die profeet Joel se profesie in Joel 2:28 (Gen. 40:5; Rigt./Judg. 7:13; Dan. 2:1; 4:4, 5).
 • Die gees van Joel 2:28 wat uitgegiet word deur God is die Heilige Gees van God, en nie die gees van hierdie wêreld nie.
 • Die drome van Joel 2:28 is gesigte van God. Gesigte van God is gesigte van die Heilige Gees van God, en nie gesigte van die gees van die god van hierdie wêreld nie.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer ons dat die god van hierdie wêreld die sinne van ongelowiges verblind. Die god van hierdie wêreld verblind die sinne van ongelowiges met sy drome en droomgesigte, sodat hulle nie die drome en droomgesigte van God in die Lig van die Heerlikheid van God kan sien nie. Satan is die god van hierdie wêreld. 

Kenmerke van die Gesigte van God

In Eseg./Ezek. 1:4 gee die profeet Esegiël ʼn beskrywing van die droomgesig van God. Eseg./Ezek. 1:4 lees: “Toe het ek gekyk — en daar het ʼn stormwind uit die noorde gekom, ʼn groot wolk met onophoudelike vuur; en ʼn glans was rondom die wolk, en daaruit, uit die vuur, het iets soos blinkende metaal geskitter.”

Volgens Eseg./Ezek. 1:1, 4 het droomgesigte van God die volgende kenmerke:

 1. Die Hemele is geopen,
 2. ʼn Stormwind,
 3. ʼn Wolk met onophoudelike vuur,
 4. ʼn Glans was rondom die wolk,
 5. Iets uit die vuur het soos blinkende metaal geskitter.
1.    Die Hemele Geopen

Eseg./Ezek. 1:1 noem ook ʼn belangrike kenmerk van die droomgesigte van God. Dit is, dat gesigte van God met die hemele geopen gesien word. Die profeet Esegiël sê: “toe ek onder die ballinge by die Kebarrivier was, is die hemele geopen en het ek gesigte van God gesien.”  

Die terme “hemele geopen” verwys na die sluier van die Satan wat oor die siel van elke mens lê. Die Woord van God spreek in Jes./Isa. 25:7: “En Hy sal op hierdie berg vernietig die uitgespreide sluier wat al die volke omsluier, en die omhulsel waarmee al die nasies bedek is.”

Jes./Isa. 25:7 stem ooreen met 1Joh. 5:19, en praat van ons Heer Jesus Christus wat die uitgespreide sluier sal vernietig. Die apostel Paulus leer ook dat wanneer jy tot die Heer Jesus Christus bekeer is, dan word dié sluier oor jou siel weggeneem (2Kor./2Cor. 3:16).

Die terme “hemele geopen” beteken ook dat wanneer die Heilige Gees van ons Heer Jesus aan jou in ʼn droom of droomgesig verskyn, dan sal jy dié sluier oor jou siel opgelig sien. So is daar dan ʼn onderskeid tussen die drome en droomgesigte van die Heilige Gees van God, en die drome en droomgesigte van die Satan.

Nie elke droom en droomgesig van die Heilige Gees word in die Bybel beskryf as met die hemel geopen nie. Dit beteken nie dat die Heilige Gees ook  verskyn sonder dat die hemel geopen is nie.

Hand./Acts 10:11 leer dat die apostel Petrus die  hemel geopend gesien het toe hy ʼn visioen van ons Heer Jesus Christus ontvang het. Nogtans getuig hy nie daarvan in Hand./Acts 11:5-7 nie.

Die volgende Skrifte getuig ook dat die verskyning van die Heilige Gees met die hemel geopen is: Matt. 3:16; Mark. 1:10; Luk. 3:21; Hand./Acts 7:56; Openb./Rev. 4:1; 11:19; 19:11. 

Die Hemel Geopen en die Heerlikheid van God

Die Heilige Gees verskyn sonder uitsondering altyd met die hemele geopen. Want die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is een en dieselfde Persoon wat ons Heer Jesus Christus uit die dood opgewek het (Rom. 6:4; 8:11).

Die apostel Paulus leer in 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God is. Dit beteken dat wanneer die Heilige Gees aan jou verskyn en jou bedien, of ʼn wonderwerk doen, dan sal dit altyd in die Heerlikheid van God wees. Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God is onafskeidbaar.

Daarom, wanneer jy die hemel geopen sien sal jy ook die Heerlikheid van God sien. Enige geestelike verskyning wat nie in die Heerlikheid van God in Jesus Christus is nie is uit die bose. 

2.    ʼn Stormwind

Ps. 50:3 verkondig: “Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.”

Wanneer die Heerlikheid van God nie beweeg nie, is dit kalm rondom Hom. Wanneer Hy beweeg klink Hy soos die elemente van ‘n donderstorm, met die klank van ‘n geweldige wind, en die gedreun van baie waters.

Die voorkoms van die Heilige Gees en Sy geluid kan nooit nageboots word nie. Die Heilige Gees is nie ʼn storm nie, Hy lyk en klink bloot soos sommige elemente van die natuur.

In Hand. 2:2/Acts lees ons: “En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.”

In Hand. 2:2/Acts leer ons dat die koms van die Heilige Gees soos ‘n “geweldige rukwind” klink. Daar was geen geweldige rukwind in die huis nie, net die geluid van ʼn geweldige rukwind wat die hele huis gevul het.

Die Geluid van die Heilige Gees

Die beskrywing van ʼn geweldige rukwind in Hand. 2:2/Acts stem ooreen met die beskrywing van ‘n stormwind in Eseg./Ezek. 1:4. Hand./Acts 2:2; Eseg./Ezek. 1:4 is ʼn beskrywing van die geluid van die Heilige Gees.

Die geluid van die Heilige Gees is ʼn onafskeidbare deel van die gesigte van God. Die geluid van die Heilige Gees in die Heerlikheid van God word ook beskryf as die geluid van ʼn groot watervloed. In Eseg./Ezek. 43:2 lees ons: “En kyk, die heerlikheid van die God van Israel het van die oostekant af gekom; en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid.”

Die Heilige Gees van die heerlikheid van God is nie ‘n wind van enige soort nie; die Heilige Gees voel ook nie soos ‘n ligte bries of ʼn sagte windjie nie. Die Heilige Gees kom bloot met die donderende gedreun van ‘n massiewe vloed rollende waters, wat ook klink soos ‘n magtige rukwind (stormwind). 

Die Stem van die Almagtige

Die Stem van die Almagtige is ook die Stem van die Heilige Gees. Eseg./Ezek. 1:24 gee ons hierdie beskrywing van die Stem van die Almagtige, “soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige — ’n gedruis soos die gedreun van ʼn leër.”

Die “geruis van baie waters” verwys na die klank van ʼn groot watervloed. Die “gedreun van ʼn leër” verwys na die geluid van ʼn groot leer soldate wanneer hulle op ʼn harde terrein marsjeer. Beide hierdie beskrywings verwys na ʼn donderende gedreun, wat naastenby soos ʼn stormwind (Eseg./Ezek. 1: 4), en ʼn geweldige rukwind (Hand./Acts 2:2) klink.

Elíhu, Job se vriend getuig: “God donder wonderbaar met sy stem…Sy donderstem kondig Hom aan” (Job 37:5; 36:33). Die Stem van die Almagtige klink soos ʼn tallose menigte stemme wat gelyktydig dieselfde woorde spreek met ʼn donderende klank, en word ook in Heb. 12:19 beskryf as ʼn “basuingeklank en geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. 

Sy stem sny regdeur siel en gees en murg en been (Heb. 4:12), en skud die hele aarde (Joel 3:16; Heb. 12:26). Ek kon skaars op my voete bly! Ek is oortuig dat ek die volle mag van die Stem van die Almagtige gespaar is, sodat ek dit kon verdra en oorleef.

ʼn Aardbewing deur die Heilige Gees in Jesus Christus is sonder verwoesting. Wanneer die geluid en krag van die Heilige Gees die aarde of ʼn gebou skud, dan tuimel dit nie inmekaar soos wanneer die Verwoester dit skud nie (Hand./Acts 4:31; 16:26).

Terwyl die Satan allerhande klanke kan oproep, kan hy nie die geluid van die Heilige Gees van die heerlikheid van God in Christus Jesus naboots nie. In Jes./Isa. 48:11; 42:8 sê die Woord van God uitdruklik, “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.” 

Die Stem van ʼn Basuin

Die Stem van die Almagtige is ook die stem van ons Here Jesus Christus en Sy Engele. In Openb./Rev. 1:10, 15 beskryf die apostel Johannes die Stem van ons Heer Jesus Christus, “soos van ʼn basuin… soos die stem van baie waters” Hier, word die klank van die Stem van ons Heer Jesus Christus beskryf as die klank van ʼn basuin en van baie waters.

Dié beskrywing bring mee dat die Stem van ons Heer Jesus Christus nie klink soos die gewone basuine wat ons ken nie. Die “klank van baie waters” stem ook ooreen met die beskrywing van die stem van die Almagtige in Eseg./Ezek. 1:24.

Verder, verklaar die apostel Johannes in Openb./Rev. 4:1: “Ná hierdie dinge het ek gesien – kyk, ʼn geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos ʼn basuin met my hoor spreek het…” Openb./Rev. 4:1 verwys na Openb./Rev. 1:10. Let wel, dit was nie ʼn basuin wat gespreek het nie, maar die Stem van ons Heer Jesus Christus en die Stem van sy Engel wat soos ʼn basuin geklink het.

Heb. 12:19 verwys ook na die geluid van die Stem van God as ‘n “basuingeklank en die geluid van woorde”. Heb. 12:19 verwys na Ex. 20:18, 19; Deut. 4:10-12. Die beskrywing “geluid van woorde” stem ooreen met ’n “groot klomp mense, ’n hele skare wat gelyktydig praat ” in Ezeg./Ezek. 1:24 (DB), en verwys na ‘n magdom stemme. Die Stem van die Almagtige klink soos ‘n magdom stemme wat gelyktydig praat met die klank van donder.

Die Klank van Sy Stem en nie die Klank van ʼn Basuin

Die Stem van ons Heer Jesus Christus is ʼn donderende Stem met die klank van ʼn basuin en die dreun van baie waters en die geluid van baie woorde.

Dit is met hierdie verpletterende stem van Hom dat ons Heer Jesus Christus die Satan en sy werke teen jou bestraf wanneer jy die Skrif glo en bely (Jer. 23:29; 2Thess. 2:8; Heb. 10:23 Jud. 1:9). Want die woord sal sekerlik uitkom wat jy deur die Woord van die HERE uitroep teen die Satan en sy werke teen jou (1Kon./1Kings 13:32).

Dit is ook hierdie Stem van ons Heer Jesus Christus wat alle mense, lewendiges en dooies sal hoor in die laaste dag van ons Heer Jesus Christus (Openb./Rev. 20:11-15).

In 1Kor./1Cor. 15:51, 52 leer die apostel Paulus dat ons wel nie almal sal ontslaap nie, “maar ons sal almal verander word, in ʼn oomblik, in ʼn oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.” Die “laaste basuin; want die basuin sal weerklink” verwys na die Stem van ons Heer Jesus Christus, die Almagtige.

Verder, leer die apostel Paulus ook in 1Thess. 4:16: “Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ʼn geroep, met die stem van ʼn aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.” 

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe:

Die Heilige Gees Deel 2

 

Klik Hier om Hierdie Artikel in Engels te Lees


 

Bekering

brianvisagie.co.za - Bekering - Featured Image - Joh. 1 v 4-c

Leestyd: 10 minutes

Wat is Bekering?

BrianVisagie.Co.Za - Bekering - Brian Visagie -Profile Pic.In 2Kron./2Chron. 7:14 spreek die Woord van God dat as sy volk hulle verootmoedig en bid en Sy aangesig soek en, “hulle bekeer van hul verkeerde weë”, dan sal Hy uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.” Die woord “bekeer” is ʼn vertaling van die Hebreeuse woord “shûb” wat beteken om terug te draai na die oorspronklike plek.

Die oorspronklike woonplek van die mens se siel was voor die Aangesig van God in die Heerlikheid van God met die Lig van die ewige lewe. Met die val van Adam en Eva is die mens geskei van die Heerlikheid van God wat nou in die Aangesig van Jesus Christus te vinde is.

In Hand./Acts 26:18 beskryf ons Heer Jesus Christus bekering as: om jou oë te open, dat jy jou van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat jy deur die geloof in Hom vergifnis van sondes en ʼn erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang.

Die woord “vergifnis” is ʼn vertaling van die Griekse woord “aphesis” en beteken vryheid. In Christus Jesus verkry ons vryheid van die duisternis in die mag van die Satan.

Die woord “sonde” is ʼn vertaling van die Griekse word “hamartia” en beteken om die merk te mis – dit is, om te dwaal.

Hand./Acts 26:18 leer ons die volgende:

 • Bekering is om van die duisternis weg te draai na die lig toe.

Hierdie duisternis is ʼn geestelike duisternis wat alleenlik in ons drome en visioene te sien is. Ons drome en visioene is geestelik, en word verlig deur die mag van die Satan se geestelike nabootsing van die son en sy lig, die maan en sy lig, en ook ʼn nabootsing van enige mensgemaakte lig, soos die lig van ʼn vuur of ʼn kers, en selfs elektriese ligte.

Die hele wêreld lê in die mag van die Satan (1Joh. 5:19). Dit is as gevolg van Adam en Eva se oortreding in Gen. 3:6 van die Woord van God in Gen. 2:16, 17.

 • Duisternis is die mag van die Satan – die Satan is duisternis.
 • Die duisternis is sonde.
 • Wanneer ons in die duisternis is, dan is ons in die sonde, en dan sondig ons.
 • Om te sondig beteken om weg te dwaal van die lig. Dit is bekend as die sonde van ongeregtigheid. Dit is nie die sonde teen iemand nie. Soos byvoorbeeld, om iemand te vermoor, ens.
 • Lig is die mag van God – God is lig en in Hom is geen duisternis nie (1Joh. 1:5).

Die lig waarna hier verwys word is die Lig van die Heerlikheid van God. Die Lig van die Heerlikheid van God is ʼn Lig wat die Ewige Lewe bevat en meebring.

Die Heerlikheid van God met die Lig van die Lewe is met die bedeling van die Nuwe Testament alleenlik in Jesus Christus te vind.

Ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Lewe (Joh. 8:12). In Hom is lig en die lig is die lewe van almal wat daarin glo en wandel (Joh. 1:4).

Ons Heer Jesus Christus het Sy Lewe afgelê vir jou sodat jy die Lig van die Ewige Lewe mag beërwe en daarin wandel (Joh. 3:15, 16; Ps. 56:14; Job 33:28-30).

 • Christus is die mag van God.
 • Om in die Lig te wees is om in Christus te wees.
 • In Christus ontvang ons vergifnis van die duisternis (die sonde van ongeregtigheid).
 • Met die vergifnis van ons sondes (duisternis) ontvang ons ʼn erfdeel onder die geheiligdes.

In Kol./Col. 1:12 noem die apostel Paulus die “erfdeel onder die geheiligdes” ook die “erfdeel van die heiliges in die lig”. Die lig van Heerlikheid van God is die erfdeel van die geheiligdes.

Die Skeiding van die Mens se Siel van die Ewige Lewe

Die skeiding van die mens se siel van die Ewige Lewe het die verderwing, en uiteindelik die dood, van sy liggaam meegebring. In Gen. 3:22 lees ons: “Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!”

Uit Gen. 3:22 kan ons leer dat die mens vir ewig sou lewe deur gemeenskap met die Boom van die Lewe te hê. Om gemeenskap met ʼn gees te hou beteken dat jy op daardie gees versot is, en in hom glo en vertrou.

In Gen. 3:23, 24 lees ons verder: “Toe stuur die HERE God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het Hy dan die mens weggedrywe en gérubs aan die oostekant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.”

God het die mens gewaarsku dat hy sekerlik sal sterf as hy van die boom van die kennis van goed en kwaad eet (Gen. 2:17). Nogtans, het die mens van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet (Gen. 3:6), en gevolglik gesterf. Dié dood wat die mens in Gen. 3:6, 7 gesterf het is ʼn geestelike dood, en nie die dood van sy liggaam nie.

Geestelike dood is die oorgang van die mens se siel uit die Lig van die Heerlikheid van God na die lig van die duisternis van die Satan. Daarom waarsku die Woord van Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.”

Die geestelike dood het na almal in hierdie wêreld deurgedring. So leer die apostel Paulus in Rom. 5:12: “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.”

Die Bome van die Tuin van Eden

In Gen. 2:9 leer ons: “En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.”

Die bome van die Tuin van Eden is nie dieselfde bome van die aarde wat God in Gen. 1:11, 12 geskep het nie. Die bome in die Tuin van Eden beskryf geeste. Geeste staan ook bekend as engele, en ook in Gen. 6:2 as die seuns van God. Die Boom van die Lewe stel die Heilige Gees voor, en die boom van die kennis van goed en kwaad stel die Satan voor.

Verder lees ons in Gen. 2:16, 17: “En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” Om te eet van ʼn boom in die Tuin van Eden beteken om gemeenskap met daardie gees in die Tuin te hou.

In Gen. 3:1-5 leer ons dat die boom van die kennis van goed en kwaad die vrou mislei het om gemeenskap met hom te hou. Gen. 3:6 vertel verder: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.” Gen. 3:6 leer ook dat Eva die mooiheid (nie skoonheid en reinheid nie) van die Satan begeer het.

Die Aangesig van God

Deur hul ongehoorsaamheid aan die Woord van God het Adam en Eva weggeval van die Aangesig van God. Dit beteken dat die siel van die mens nie meer in die Lig van die Aangesig van God kon woon nie.

Wanneer die Bybel praat van die Aangesig van God dan spreek die Bybel van die voorkoms van God.

Die Voorkoms van die Aangesig van God

 • Die voorkoms van God is dieselfde soos dié van Sy Seun Jesus Christus en Sy Heilige Gees. Die Vader en die Seun en die Heilige gees is een en dieselfde Persoon – Jesus Christus.

Openb./Rev. 1:16 leer dat die Aangesig van ons Heer Jesus Christus skyn soos die son in sy krag. Die son en sy krag is nie die Aangesig van ons Heer Jesus Christus nie.

Die lig van die son is ook nie die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God nie. In Hand./Acts 26:13 beskryf die apostel Paulus die Aangesig van ons Heer Jesus Christus as, “ʼn lig uit die hemel, sterker as die glans van die son”.

Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus is die Lig van die Ewige Lewe wat in die Heerlikheid van God is. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense (Joh. 1:4). Die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God skyn sterker en skoner as die son wat skyn in sy krag.

Jy kan in die Lig van die Heerlikheid van Christus kyk, maar jy kan nie in die son kyk nie. Dis omdat jy die son met jou vleeslike oog aankyk, en die Aangesig van die Heilige Gees met jou geestelike oog aankyk.

Die Aangesig van God in Jesus Christus

Met die bedeling van die Nuwe Testament is die Aangesig van God in die Aangesig van ons Heer Jesus Christus te vinde. Dit is omdat God alle heerskappy en mag aan Sy Seun Jesus Christus oorgegee het  (Dan. 7:13, 14).

In 2Kor./2Cor. 4:6 leer die apostel Paulus dat God in ons harte geskyn het om die lig te bring van die kennis van die heerlikheid van God wat in die aangesig van Jesus Christus is. Wanneer jy die Lig van die Heerlikheid van God gesien het, sal jy die kennis van die heerlikheid van God verkry.

 • Die Lig van die Aangesig van ons Heer Jesus Christus verlig die Koningryk van God (Openb./Rev. 21:23). Ons Heer Jesus Christus is ook die Lig van die Ewige Lewe. In Joh. 1:4 leer ons, “In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.”

Uit Joh. 1:4 kan ons verstaan dat die Ewige Lewe in Jesus Christus is, en dat die Ewige Lewe die Lig van die mense is. Dit beteken dat wanneer jy in Jesus Christus glo, jy in Sy Lig moet wandel. So sal jy die Ewige Lewe beërwe.

Die Aangesig van die Satan

Die aangesig van die Satan is ook in lig. Maar, die lig van die aangesig van die Satan verskil van die Lig van die Heerlikheid van God.  Gen. 3:6 is ook  ʼn beskrywing van die aangesig van die Satan. In Gen. 3:6 lees ons: “Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ʼn lus was vir die oë, ja, ʼn boom wat ʼn mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.”

Uit Gen. 3:6 kan ons leer dat die verskyning van die aangesig van die Satan mooi en begeerlik is. Die aangesig van die Satan kan ook ʼn mens intelligent en slim maak. Alhoewel die slimheid van die Satan nie die Kennis van die Heerlikheid van God bevat, en gee nie.

Terwyl die Aangesig van God skerper as die son in sy krag skyn, is die verskyning van die aangesig van die Satan presies soos die son en sy lig. Die Lig van die Heerlikheid van God het die glans van die reënboog daarin (Eség./Ezek. 1:27, 28). Daarenteen, is die lig van die Satan soos dié van die son in al sy vorme, maar sonder die glans van die reënboog.

Die Aangesig van God is in die Lig van die Heerlikheid van God. Daarenteen, is die aangesig van die Satan met die ligte van die aarde. Die ligte van die aarde is die son, die maan en mensgemaakte ligte soos, ʼn lamp, ʼn vuur of ʼn kers, of selfs ʼn elektriese lig. Dit is ook hierdie ligte wat ons drome en visioene verlig.

Jou Geestelike Burgerskap

Daarenteen, is die burgerskap van die weergebore Christen vanuit die Hemel – daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo.

Filip./Phil. 3:20 leer: “Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus.”

Die wedergebore Christen verwag die Heer Jesus Christus vanuit Sy Koninkryk in Sy Lig van die Heerlikheid van God in hul drome en visioene.

Die Lig van die Koninkryk van God

Openb./Rev. 21:23 beskryf die Lig van die Koningryk van God. In Openb./Rev. 21:23 leer ons: “En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.” Die stad wat hier genoem word is die Heilige Stad Jerusalem, daarbo (Gal. 4:26). Jerusalem daarbo, is die Koninkryk van God. Die Satan boots als na wat God doen, en het ook vir sy koninkryk die naam Babilon gekies (Openb./Rev. 18:2).

Uit Openb./Rev. 21:23 kan ons die volgende leer:

 • Die Heilige Stad Jerusalem het nie die son of die maan nodig om hom te verlig nie.
 • Die Heerlikheid van God verlig die Koninkryk van God.
 • Ons Heer Jesus Christus, die Lam van God, is die lamp (lig) van die Heerlikheid van God wat die Koninkryk van God verlig. Ons Heer Jesus Christus is die Lam van God wat vir ons sondes geoffer was op Gólgota (Openb./Rev. 5:6, 9; 1Pet. 1: 19, 20).

In Openb./Rev. 21:24 lees ons ook: “En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.” Ons is geroep om ons te bekeer van die lig van die Satan tot die Lig van die Heerlikheid van God (Hand./Acts 26:18; 1Pet. 2:9). Die Lig van die Heerlikheid van God is net in ons Heer Jesus Christus te vinde.

Om in die Lig van die Heerlikheid van God in Christus te wandel moet jy die drome en droomgesigte wat nie in die Lig van die Heerlikheid is nie weerstaan en verwerp. Die apostel Petrus stel dit so in 2Pet. 1:19: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.”

Deur die drome en droomgesigte te weerstaan en die geskrewe Woord van Christus aan te kleef, sal jy jou hart rein hou van die besoedeling van drome en droomgesigte. Die Woord van Christus verklaar in Matt. 5:8: “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.” 

In Joh. 1:9, 12 leer ons ook: “Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo”.

Die Lig van die Koninkryk van Satan

Toe God die mens van Sy aangesig weggewerp het, was die mens se siel oorgelaat aan die genade van die Satan en sy lig. Die lig van die Satan bevat die dood van die siel én die liggaam. Die dood van die siel is geestelik, en die dood van die liggaam is vleeslik.

Die lig van die Satan verander van lig na duisternis, en van duisternis na lig. Dit is ook wat die apostel Paulus van praat as hy in 2Kor./2Cor. 11:14 sê dat die Satan homself verander in ʼn engel van die lig.

Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus ons waarsku en sê, Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie ( Luk. 11:35). Verder leer ons in Matt. 6:23b: “As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!

In die tyd van die Ou Testament het die Satan nog in die Lig van die Heerlikheid van God verskyn. In dié tyd kon die mense nie altyd met sekerheid weet wanneer ʼn droom of ʼn visioen uit God, of uit die Satan is nie. Dis ook waarom Gídeon die Engel van God met ʼn vlies getoets het (Rigt./Judg. 6:36-40).

Die lig van die dood werk verderwing, en uiteindelik die dood in die siel en liggaam van elke mens en alle lewende wesens. Die verderwing van ons fisiese liggaam staan alom bekend as veroudering.

Alhoewel die mens op die aarde lewe in sy liggaam, is  die siel van die mens geestelik dood wanneer dit in die lig van die Satan woon. Dit is van hierdie lig van die Satan wat jy jou moet bekeer.

God se rykste seën en leiding.

Verwante Artikels

Gebed in Tye van Krankheid