Die Evangelie

Leestyd: 5 minutes

Laas opgedateer op Januarie 11, 2022 deur Brian Visagie

Die Naam van die Evangelie van Jesus Christus 

BrianVisagie.Co.Za - Die Heilige Gees Deel 4 - Brian Visagie -Profile Pic.Die apostel Paulus verkondig in 2Kor./2Cor. 4:3, 4: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.”

Uit  2Kor./2Cor. 4:4 leer ons dat die evangelie van ons Heer Jesus bekend staan as die Evangelie van die Heerlikheid van Christus. Die Heerlikheid van God in Christus bevat die Lig van die Ewige Lewe.

Dit is alleenlik deur die verbonde van die beloftes van seën en verlossing in die Woord van God dat jy toegang tot die Lig van die Ewige Lewe in die Heerlikheid van God in Jesus Christus kan kry.

Die sogenaamde “Evangelie van die Goeie Nuus” is eintlik die Goeie Nuus dat God sy Seun Jesus Christus gestuur en, geoffer het, sodat jy verlos kan wees uit die mag van die Satan se lig en duisternis.

Die apostel Paulus stel dit ook só in Heb. 2:14, 15: “Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel — en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.”

Die Satan se lig en duisternis werk verderf en dood in jou siel en liggaam. Daarom waarsku ons Heer Jesus Christus in Luk. 11:35: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.” Daar is ʼn lig van die duisternis van die Satan, en daar is ʼn Lig van die Heerlikheid van God in Christus Jesus.

Die Heilige Gees en die Heerlikheid van God in Christus  

Rom. 6:4; 8:11 leer ons dat die Heerlikheid van God en die Heilige Gees dieselfde Persoon is wat ons Heer Jesus Christus uit die dode opgewek het.  As jy die Heilige Gees in waarheid wil ken dan moet jy Sy Heerlikheid ken. Want, die Heilige Gees van ons Heer Jesus Christus, en die Koninkryk van God bestaan in die Heerlikheid van God. Daarom leer die Apostel Paulus ook in 2Kor./2Cor. 3:8: “hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie?”

Engelse Bybels gee die Heerlikheid van God aan as “The Glory of God”. In ons Afrikaanse Bybels staan die “Glory of God” bekend as die Heerlikheid van God.

In die Ou Testament van die Afrikaanse Bybel is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Hebreeuse woord  “kâbôd kâbôd”. Dié woord beteken, onder andere, gewig en figuurlik, prag en praal en oorvloedige rykdom.

In die Nuwe Testament is die woord “heerlikheid” vertaal uit die Griekse woord “doxa”. Die woord “doxa” beteken onder meer, glorie, roem, eer, ens.

Nie een van die twee woorde “kâbôd kâbôd” of “doxa” is eintlik ʼn beskrywing van die Heerlikheid van God nie.

ʼn Kort Beskrywing van die Heerlikheid van God 

Die Heerlikheid van God is met die Wolk van die Hemel, en nie die wolk van die aarde nie. Die Wolk van die Hemel is ʼn wolk van vuur, soos die vuur van vuurkole, met die gloed van vuurkole (sonder die swart kolle van vuurkole), en ook met die glans van ʼn reënboog daaraan. Die Wolk van die Hemel (Daardie Heilige Stad Jerusalem daarbo) het ook ʼn Lig wat daarin skyn.

Dit is hierdie Lig wat op jou neerstraal in die vorm van ʼn lig-kolom in ʼn droom of visioen van God. Die profeet Eségiël noem so ‘n droom of droomgesig uit die Heerlikheid van God gesigte van God (Eseg./Ezek. 1:1). Gesigte van God is nie die gewone drome of droomgesigte wat alle mense en nasies en stamme op die aarde droom en sien nie.

Dié kolom van lig wat vanuit die Wolk van die Heerlikheid van God straal staan ook in die Bybel bekend as:

 • Die wolkkolom van die Wolk (Ex. 33:9, 10; Deut. 31:15; Num. 12:5).
 • Die Vinger van God (Ex. 31:18; Deut. 9:10), en
 • Die Neerdaling van die Arm van God (Jes./Isa. 30:30).
 • Die Arm van die Here (Jes./Isa. 53:1; Joh. 12:38).

Nog Kenmerke van die Heerlikheid van God

Die Lig van die Heerlikheid van God skyn soos die son in sy krag – dit is ook hoe die Aangesig van ons Heer Jesus Christus beskryf word in Openb./Rev. 1:16. Die Lig van die Heerlikheid van God skyn skoner as die son in sy krag (Hand./Acts 26:13). Jy kan nie in die son kyk nie, maar jy kan in die Lig van die Heerlikheid van God kyk.

Die Lig van die Heerlikheid van God het ook die glans van die reënboog daaraan. Die Lig van die Heerlikheid van God is vol krag en sterkte (Ef. 6:10), en nie met ʼn wonderlike gevoel nie. Die Lig van die Heerlikheid van God kan jou optel en wegdra (Eseg./Ezek. 3:14; 8:3; 11:1; Hand./Acts 8:39, 40).

Kennis van die Waarheid

Die kennis van die Heerlikheid van God is die kennis van die waarheid. Die waarheid is dat die verskyning van die Gees van God deur drome en visioene in die Heerlikheid van God is.

Dit is uiters belangrik dat jy tot die kennis van die waarheid moet kom.  Sodat jy die verskil tussen die Heilige Gees en die gees van die Satan kan ken. Want, die Satan verskyn ook in lig. Maar, die lig van die Satan is nie die Lig van die Heilige Gees van Jesus Christus nie. Dit is ook waarom ons Heer Jesus Christus jou waarsku en in Luk. 11:35; Matt. 6:23 sê: “Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie…as dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!”

In Joh. 1:14 sê die Woord van God: “En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.” Die heerlikheid van Jesus Christus staan ook bekend as die kennis van die waarheid. In 2Pet. 1:16 word die Heerlikheid van die Heilige Gees ook Sy “Majesteit” genoem.

Die Wil van God

Weereens, die apostel Paulus verkondig in 1Tim. 2:4 dat dit die wil van die God en Vader van ons Heer Jesus Christus is dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 1Tim. 2:4 leer ons ook dat ons nie sonder die kennis van die waarheid tot redding kan kom nie. So leer ons ook dat die volk van God te gronde gaan weens ʼn gebrek aan die kennis van die Heerlikheid van God in Christus Jesus (Hos. 4:6). Die Heerlikheid van God in Christus is die kern van die Boodskap aangaande Jesus Christus.

In 2Kor./2Cor. 4:3, 4 leer die apostel Paulus ook: “Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.” Uit 2Kor./2Cor. 4:4 leer ons ook dat:

 • Ons verlore gaan sonder die kennis van die Lig van Evangelie van die Heerlikheid van ons Heer Jesus Christus.
 • Die Evangelie van ons Heer Jesus heet eintlik: Die Evangelie van die Heerlikheid van Christus.

   

God seën en gee jou insig.

Verwante Boodskappe

Die Heilige Gees

Die Heilige Gees

 

Deel die Evangelie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   
 •   
 •  

Maak 'n opvolg-bydrae