Christelike Agtergrond

Leestyd: 5 minutes

Laas opgedateer op Januarie 11, 2022 deur Brian Visagie

BrianVisagie.Co.Za - Christelike Agtergrond - Brian Visagie -Profile Pic.Ek is in ‘n Pinkster-beweging gebore. Trouens, Mossienes in Parow Oos was die grootste Pinkster Kerk in die Wes-Kaap.

Die Voorgangers wat ek kan onthou, was Sam Engelbrecht (my oorlede stiefpa); Gertjie Voster – die Pastoor en stigter van die Moria Kerk in Suid-Afrika; Attie Fortuin; Bro. Bachus en Bro. Hindley van Sir Lowry’s Pass; Bro. Charles Willis – voormalige leier van die Globe bende; en Pappa Titus – hy het die Christen Gemeente in die Wes-Kaap gestig.

My oorlede stiefpa het die Vry Christen Gemeente in die Wes-Kaap gestig. Sommige van die Pastore wat uit sy gemeente spruit, was Bro. Charles Willis; Bro. Scholtz van Ravensmead; Pastoor Dennis Layman – wat die Heideveld Christen Sentrum gestig het; Bro. Frank Mentoor; Bro. Christy Koopman en Bro. Daan Gertze, ook van Ravensmead; Pastoor Isaac Keyster; Bro. Joseph Britz; Pastoor Pool van Belvenie en Pastoor Martin Paulsen van Elsiesrivier – om maar ‘n paar te noem.

Daar is baie meer Pastore wat uit die Vry Christen Gemeente ontstaan ​​het en hul eie gemeentes gestig het. My oorlede stiefpa, Sam Engelbreght het met ʼn dikwiel fiets gereis vanaf Kaapstad en al langs die Tuin Roete gemeentes gestig tot sover as Knysna, insluitende omliggende gebiede soos Uniondale en Oudshoorn. Ek kan nie al die Pastore onthou nie – baie van hulle het al heengegaan.

Die musikante in ons gemeente sal normaalweg voor in die kerk sit sodat daar maar min is wat jou oog ontgaan. Ek het ook musiek verskaf tydens die weeklikse dienste, so ek het feitlik nooit ‘n diens gemis nie. Dit het my blootgestel aan omtrent elke aspek van die kerk – geestelik, sowel as materiaal.

Op die ouderdom van negentien jaar was ek nog in die Sondagskool, want ek was die musikant vir die Sondagskool.

Ek het die Free Christian Fellowship Gemeente in 1969 verlaat. Waarna ek in ʼn aantal plaaslike popgroepe gespeel en gesing het. Die laaste popgroep met wie ek opgetree het was Breeze, saam met die oorlede Hannes Oerson.

Ten spyte van die feit dat ek in ‘n Pinksterkerk gebore is, en ook as ‘n musikant in die Kerk gedien het, het ek nooit my eie Bybel gehad nie. Op die ouderdom van 37 het ek vir die eerste keer begin om die Naam van die Here Jesus Christus aan te roep. Jy kan in ‘n kerk of gemeente dien sonder om ooit werklik die Naam van die Heer Jesus Christus aan te roep. Dis eers toé dat ek my eerste Bybel gekoop het. Ek het toe saam met pastoor Isaac Keyster gedien. Later het ek met die oorlede pastoor Joseph Britz gedien.

Volgens die Pinkster beleid, wanneer jy die Here Jesus Christus in jou lewe aanvaar, is die proses soos volg:

Jy sal eers ‘n uitnodiging aanvaar en al jou sondes bely. Daarna sal jy gedoop word in die Naam van Jesus Christus deur die onderdompeling metode. Die doop vind gewoonlik plaas in ‘n rivier, of ‘n meer, of selfs in ‘n see. Dan sal die Pastoor hande op jou lê sodat jy die Heilige Gees kan ontvang.

Ek het in 1987 ‘n uitnodiging aanvaar. Daarna is ek in die Bergrivier te Wellington gedoop. Ek was ook die hande opgelê om die Heilige Gees te ontvang. Daarbenewens het ek ook ʼn paar geestelike ervaringe gehad wat as die doop met die Heilige Gees beskryf is.

Dit was egter eers in 1996 dat ek werklik die Heilige Gees ontvang het. En dan was dit nie soos wat ek geleer is, of wat ek gesien het nie. Dit was ook niks soos wat ek ervaar het sedert ek van tienjarige ouderdom in die bediening gedien het nie.

Die ontmoeting met die Heilige Gees het omtrent so teen twee uur die Nuwejaar oggend gebeur. Dis nadat ek by ‘n Oujaarsaand funksie gepreek rondom 2Kor./2Cor. 3:7-9 dat die bediening van die Heilige Gees in die heerlikheid van God is.

Na die diens het ek huis toe gegaan. Terwyl ek aan die slaap was het ek ‘n geweldige sterkte op my gevoel. Terwyl ek omdraai om te sien wat dit was, het ek gesien hoe die hemel bo my oopgemaak is deur ‘n groot wolk met die voorkoms van vuur. Die vuur was baie beslis nie soos enige vuur hier op aarde nie. Die vuurwolk het die gloed van vuurkole, maar sonder die donker kolle wat brandende kole gewoonlik het. Die vuurwolk het ook die glans van ʼn reënboog gehad. Wanneer die vuurwolk van die Heerlikheid van die Heilige Gees beweeg, beweeg Hy soos ʼn tolbos, en klink Hy soos die gedreun van ʼn massa rollende waters.

Die wolk het aan die een kant ‘n opening gehad wat die binnekant soos ‘n groot kamer laat lyk. Die binnekant van die wolk was verlig deur ‘n lig. Die lig lyk soos die kern van die son wanneer dit in sy krag skyn – amper soos lopende gesmelte goud. Die lig van die Heerlikheid van God het ook die glans van die reënboog aan dit. Die glans van die reënboog aan die lig het dit laat lyk soos fyn glinsterende goud. Hierdie lig het uit die opening in die wolk op my neergestraal in die vorm van ‘n pilaar. Die het ‘n sterk krag gehad. Dit was dié intense sterkte wat ek op my gevoel het en wat my wakker gemaak het. Die krag van die lig het gevoel soos die steek van die son op die vel, maar was sonder die skroei van die son.

Terwyl ek opkyk na die wolk hoor ek ‘n stem uit die wolk vir my sê: Dít is die Heilige Gees. Terwyl ek nog verbaas toekyk het my groot rooi Strong’s Konkordansie en my Ou Afrikaanse Vertaling van die Bybel in die ligkolom verskyn. ‘n Stem sê toe vir my: In hierdie boek (die konkordansie) sal jy sien daar is net twee plekke in dié Bybel waar dit geskryf is dat Jesus Christus die fontein van lewende water is. Hierna het die wolk en die lig my verlaat, en die hemel bo-oor my het weer toegerol – soos   ʼn mens ʼn kombers of tafeldoek wat opgelig is laat sak. Verbaas, ek het regop gesit en uitgeroep: Ek het dit nie geweet nie; daar is niemand wat dit leer nie, daar moet ‘n boek geskryf word! Sedertdien werk ek aan ‘n boek oor die Heerlikheid van Jesus Christus.

Hierdie openbaring is ook die motivering vir hierdie webwerf – om die Evangelie van die Heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus met jou deel.

Ek het drie volwasse kinders – twee seuns en ‘n dogter. My gewese vrou het my in 2001 vir die vyfde keer verlaat en het geweier het om te versoen. Ek het ek toe suksesvol gedagvaar vir egskeiding en ook die toesig oor my kinders van die betrokke howe gekry.

Die Meester sê in Matt. 5:32, “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk.” Daarbenewens, sê die Apostel Paulus in 1 Kor./1Cor. 7:15, “Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar God het ons tot vrede geroep.” Op albei hierdie Verse is my gewete skoon voor die God en Vader van my Heer Jesus Christus.

Verder leer die Apostel Paulus in Rom. 11:29 dat die genadegawes en die roeping van God onberoulik is. Die woord “onberoulik” is ʼn  vertaling van die Griekse woord “ametamelētos” wat onherroeplik beteken.

Verder, ek is ‘n nie-Jood en ‘n gelowige in Jesus Christus. Ek is dus nie onder die Wet van Moses nie – dit geld ook vir elke Christen.

Bowendien, het ek hierdie verbond van die belofte in my Heer Jesus Christus wat Homself aan my geopenbaar het: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HEER Jesus Christus, van nou af tot in ewigheid nie (Jes./Isa. 59:21).

God seën en gee jou insig.


Deel die Evangelie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •